Major incidents

Major incidents cause

Date
Place
Number of canceled trains
Description
Number of minutes
30/12/2022
LICHTERVELDE
60
Ongeval aan een overweg
1296 min.
30/12/2022
BOUWEL
27
Schade treinmaterieel
1129 min.
26/12/2022
Y.RUISBROEK
27
Spoorlopers
1163 min.
22/12/2022
NIVELLES
47
Storing seininrichting
1577 min.
21/12/2022
MORTSEL
9
Spoorlopers
1361 min.
21/12/2022
Y.WELLE
10
Schade treinmaterieel
1164 min.
20/12/2022
CHASTRE
18
Schade treinmaterieel
1056 min.
20/12/2022
WEZEMAAL
14
Spoorlopers
1126 min.
20/12/2022
LIBRAMONT
44
Fout tijdens een rangering
1377 min.
20/12/2022
MONS
19
Seinvoorbijrijding
1185 min.
19/12/2022
BOECHOUT
12
Spoorlopers
1558 min.
17/12/2022
BRUSSEL-ZUID
1
Uitzonderlijke weersomstandigheden
1417 min.
16/12/2022
LANDEGEM
28
Schade treinmaterieel
1475 min.
15/12/2022
BRUSSEL-ZUID
2
Spoorlopers
1291 min.
14/12/2022
QUAREGNON
11
Storing seininrichting
1186 min.
14/12/2022
ERBISOEUL
18
Schade treinmaterieel
1021 min.
14/12/2022
MONS-AVIATION
198
Schade bovenleiding
2230 min.
13/12/2022
LIEGE-CARRE
83
Schade treinmaterieel
3246 min.
13/12/2022
TOURNAI
28
Spoorlopers
1313 min.
13/12/2022
HALLE
12
Wisselstoring
1269 min.
13/12/2022
-
90
Personeelsprobleem
1234 min.
12/12/2022
-
55
Personeelsprobleem
1912 min.
12/12/2022
TUBIZE
44
Wisselstoring
2112 min.
09/12/2022
CINEY
15
Laattijdig einde van werken
1065 min.
07/12/2022
WATERLOO
111
Schade bovenleiding
3990 min.
05/12/2022
WATERLOO
83
Schade treinmaterieel
1780 min.
02/12/2022
BRUSSEL-ZUID
13
Spoorlopers
1152 min.
02/12/2022
-
116
Staking of sociale actie
1429 min.
02/12/2022
BRUSSEL-NOORD
44
Schade bovenleiding
2352 min.
02/12/2022
HALLE
10
Storing aan de infrastructuur
1307 min.
02/12/2022
BORDET
30
Schade treinmaterieel
1248 min.
Place
LICHTERVELDE
BOUWEL
Y.RUISBROEK
NIVELLES
MORTSEL
Y.WELLE
CHASTRE
WEZEMAAL
LIBRAMONT
MONS
BOECHOUT
BRUSSEL-ZUID
LANDEGEM
BRUSSEL-ZUID
QUAREGNON
ERBISOEUL
MONS-AVIATION
LIEGE-CARRE
TOURNAI
HALLE
-
-
TUBIZE
CINEY
WATERLOO
WATERLOO
BRUSSEL-ZUID
-
BRUSSEL-NOORD
HALLE
BORDET
Number of canceled trains
60
27
27
47
9
10
18
14
44
19
12
1
28
2
11
18
198
83
28
12
90
55
44
15
111
83
13
116
44
10
30
Description
Ongeval aan een overweg
Schade treinmaterieel
Spoorlopers
Storing seininrichting
Spoorlopers
Schade treinmaterieel
Schade treinmaterieel
Spoorlopers
Fout tijdens een rangering
Seinvoorbijrijding
Spoorlopers
Uitzonderlijke weersomstandigheden
Schade treinmaterieel
Spoorlopers
Storing seininrichting
Schade treinmaterieel
Schade bovenleiding
Schade treinmaterieel
Spoorlopers
Wisselstoring
Personeelsprobleem
Personeelsprobleem
Wisselstoring
Laattijdig einde van werken
Schade bovenleiding
Schade treinmaterieel
Spoorlopers
Staking of sociale actie
Schade bovenleiding
Storing aan de infrastructuur
Schade treinmaterieel
Number of minutes
1296 min.
1129 min.
1163 min.
1577 min.
1361 min.
1164 min.
1056 min.
1126 min.
1377 min.
1185 min.
1558 min.
1417 min.
1475 min.
1291 min.
1186 min.
1021 min.
2230 min.
3246 min.
1313 min.
1269 min.
1234 min.
1912 min.
2112 min.
1065 min.
3990 min.
1780 min.
1152 min.
1429 min.
2352 min.
1307 min.
1248 min.